HTML templates and other silly things.

Skip site navigation and move to main content of page.

Välkommen till Seropian Sales Group AB

Idén till att starta SSG AB uppkom 2007 och grunden för företaget lades tidigt under 2009.
I dagsläget fortsätter den positiva tillväxt vi haft sedan start, samtidigt som vi ligger i ständig expansion. Företaget har sitt säte i Norrköping och har cirka 10 anställda, tillsammans med våra många partners runt om i landet både når och fyller vi behoven för alla Sveriges företagare.

Idag ligger vår huvudsakliga fokus inom kommunikation / IT / telekom och samtidigt som vi tryggt avancerar mot nya områden har vi valt att begränsa vår verksamhet till att endast jobba med företag. Detta för att försäkra alla våra kunder bästa möjliga vård, kvalitet och support.

Med våra gemensamma värderingar, engagemang och innovation har vi haft nöjda kunder sedan dag ett och ovanstående fakta parat med det faktum att vi besitter Sveriges i särklass bästa säljstyrka, har borgat för ett framgångsrikt koncept.